Thép Việt Nhật

THÉP VIỆT NHẬT (HPS) là thành viên chính thức của Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam (VACC) - Hiệp hội tư vấn xây dựng (VECAS).
Bộ Thương Mại Lào trao tặng Bằng khen và 8 Huy Chương Vàng tại triển lãm EXPO 2002 - Hà Nội. Bộ Thương Mại Lào trao tặng Bằng khen tại Hội chợ Thương mại Việt - Lào 2002.